ועד האגודה

ועד האגודה הוא המוסד המבצע, המטפל, המחליט, והאחראי לביצוע כל העניינים השוטפים הקשורים לניהול האגודה ולפעילויותיה

חברי הועד

יו"ר

ניר טל

שירן לוי

מאיה אוזן

נטלי אביטן

יונתן גינזבורג

תייסיר אבו-האני

אילנה שטרסנוב

הוועד מורכב מיושב ראש האגודה וששת חברי הועד שנבחרו באופן דמוקרטי על ידי הסטודנטים בבחירות לאגודה

הבחירות לועד יתקיימו אחת ל – 18 חודש
פעם בחודש מאי בכל שנה קלנדרית ופעם בחודש נובמבר לכל שנה קלנדרית

לתפקיד חבר וועד/ יו"ר ועד יכול להיבחר כל חבר אגודה שהוא סטודנט מן המניין.

acadamon fottern
hotam