נציב קבילות סטודנטים

הנציב מהווה סמכות עצמאית, אובייקטיבית, ניטראלית ובלתי תלויה, המייצגת את האינטרסים המשותפים של המכללה ושל הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בה.

תפקיד הנציב ​לטפל בקבילות שתוגשנה על ידי סטודנטים הטוענים לפגיעה בזכויותיהם

  • סמכות הנציב בבחינת תקינות ההליך המשמעתי ותהליכי קבלת ההחלטות במטרה להוביל לשקיפות וחיבור בין המכללה והסטודנטים.

  • כל המעוניין לפתוח בהליך קבילה יפרטו את שמם המלא, מספר ת.ז, כתובת, טלפון, שנת לימודים ומחלקה.

  • לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות, אולם על פי בקשת הקובל ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל חסויים.

  • הנציב אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת, ואינו עוסק בנושאי מלגות.

נציב קבילות
נציב קבילות הסטודנטים, ד"ר מאיר אנגלרט

להגשת קבילה, ניתן לפנות במייל: kvilot@sapir.ac.il
לחצו לקריאה מעמיקה בסמכויות הנציב באתר המכללה.

acadamon fottern
hotam