פניות לגורמי המכללה

מערכת המכללה הינה מערכת בירוקרטית ענפה.
על מנת לדעת למי ניתן לפנות, מתי ובאיזה עניין – ריכזנו את כלל הערכאות אליהן ניתן לפנות בנושאים אקדמיים.       

חשוב להפריד בין שתי סוגי בקשות עיקריות:

  • בקשה הקשורה לקורס מסוים ועליה יכול להשיב מרצה הקורס.

  • בקשה חריגה הדורשת אישור מעבר לנוהל האוניברסיטאי המוכר, ואינה זכאית לתשובה על ידי המרצים ומחייבת פנייה לוועדות המכללה הרשמיות.

למי פונים ובאיזה סדר?

מתרגל/ת הקורס
ניתן לפנות בבקשות קטנות הקשורות לדחיית מועדי תרגילים, היעדרות וכיוצא בזה.

מרצה הקורס
 המרצה הוא בעל האחריות הישירה על הקורס, החומר הנלמד בו, מידת הקושי, הבחינות והמטלות, ועל כן הוא הגורם הראשון שיכול לסייע. פעמים רבות סטודנטים נוטים לפסוח על ערכאה זו, אף על פי שהיא הרצויה ביותר ולרוב גם יעילה מאוד.

נציב קבילות סטודנטים
 נציב הקבילות הינו גורם אובייקטיבי ותפקידו לוודא כי ההתנהלות מול הסטודנטים הינה בהתאם לנהלי המכללה. לכן, הוא מטפל רק בנושאים הקשורים לחריגה מן התקנון ולא במקרים של אי מתן אישורים מיוחדים.

ראש המחלקה
 מהווה את הסמכות המנהלית והאקדמית העליונה במחלקה. הוא הממונה הישיר על כלל הסגל המנהלי והאקדמי ואחראי לתפקוד המחלקה במישור המנהלי, הטכני והאקדמי.     

פנייה לערכאות בהתאם לסדר הנכון תחסוך לכם זמן רב ומשאבים
  • זכרו כי בעת הגשת בקשה חריגה לכל אחת מהערכאות, יש לצרף את התשובות שניתנו לכם מהערכאות הקודמות.

  • חשוב לזכור כי יש להתנסח במיילים הנשלחים בצורה מכובדת, גם אם המרצה לא היה הכי הכי נחמד אליכם במהלך השיעור.  

 לכל שאלה מוזמנים לפנות למדור אקדמיה ומילואים.

acadamon fottern
hotam