חניות וכניסה לקמפוס

בכדי להסדיר נהלי חניה תקינים בתוך הקמפוס, מנהיגה הנהלת המכללה הסדרי חניה קשוחים. 

רכבים מורשים בלבד רשאים להיכנס לתוך הקמפוס!

לראשות הסטודנטים שתי חניות גדולות – חניית שער תקשורת (בסמוך לפארק התעשייה ספירים), וחניית שער אקדמיה, הצמודה למסוף האוטובוסים וממנה גם ניתן לתפוס טרמפים בקלות.

במידה והנכם סטודנטים בעלי תו חניית נכה הינכם רשאים להיכנס לתחומי הקמפוס עם רכב
במידה ואינכם נושאים תו נכה ברשותכם אפשרות להגיש בקשת כניסת רכב למשרד הדיקן.

אנא התחשבו בחבריכם וחנו לפי החוק!

acadamon fottern
hotam