מאבקים חברתיים

כנציגת הסטודנטים, משתתפת האגודה במאבקים חברתיים חשובים למען שיפור בחיי הסטודנטים
acadamon fottern
hotam