מחירונים מפוקחים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אמונה על שמירת הכיס של כולנו, ודואגת לפיקוח על המחיר שהזכיין מחויב למכור מתוקף החוזה שנחתם בינו לבין המכללה

על הזכיין חל איסור למכור את המוצר במחיר גבוה מהמחיר הנקוב

במידה וראיתם חריגה מהמחיר המפוקח אנא פנו אלינו בהודעה פרטית בפייסבוק האגודה 

acadamon fottern
hotam