זכויות הסטודנט

להיות סטודנט זה לא רק חובות! גם לנו יש זכויות. רצוי שנכיר את החשובים שבהם:

משרות / מלגות

כל המידע שאתם צריכים על המשרות והמלגות הכי שוות

ועדת משמעת

אתה זכאי לסיוע מטעם האגודה לפני ובמהלך וועדת משמעת. כל מקרה לגופו, לכן ניתן לפנות למדור אקדמיה ומילואים.

סטודנט יכול לערער על ועדת משמעת לועדת ערעורים, אולם ניתן לערער רק אם יש שינוי בין ועדת משמעת לועדת ערעורים. למען הסר ספק- זוהי לא ועדת משמעת שניה.

הריון

סטודנטית בהריון זכאית 25% תוספת זמן בבחינה. סטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה זכאית לקבל היתר כניסה עם רכב לקמפוס המכללה.

סטודנט/ית ש”בילו” בטיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאים למועד מבחן מיוחד.

תקופת בחינות

לכל סטודנט מגיעים שני מועדי בחינה בלבד. המרצה נדרש להעביר את הציונים למזכירות המחלקה תוך 10 ימים מהבחינה, ולא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד ב’. ציוני מועד ג’ ימסרו תוך עשרה ימים. המרצה נדרש להעביר ציון בגין עבודה בתוך חודשיים מתאריך הגשת העבודה. ציוני עבודת גמר, סמינר ופרויקט גמר ימסרו בתוך שלושה חודשים ממועד מסירתם.

ייעוץ משפטי

העו”ד מגיע עד למשרדי האגודה כפעמיים בחודש לכל הפחות, ומקדיש את כולו למען הסטודנטים.
יש להצטייד בתעודת חבר אגודה ובמסמכים הרלוונטיים. לא יתאפשר לצלם ולהדפיס מסמכים במקום
אין צורך להירשם מראש, אלא להגיע ולהמתין בסבלנות.
זמני הגעה מדויקים של הע”ד יפוסמו בפייסבוק האגודה.

רוצים לדעת עוד לגבי ההטבות שמגיעות לכם? דברו איתנו!