פר"ח

פר"ח הינה תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.

החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

בבסיסו הפר"ח עומד הקשר האישי, שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות וסובלנות בחברה הישראלית.

מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 22,000 מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

חונכי וחניכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית- יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, קיבוצניקים ועירוניסטים.

הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים.

acadamon fottern
hotam