השכרת מילוניות באנגלית

כל סטודנט אשר נבחן בקורסי אנגלית המעיקים, זכאי להשכיר מילונית באנגלית.

את המילוניות ניתן להשכיר במזכירות האגודה השוכנת בקומת הקרקע בבניין 4.

מומלץ לא להמתין עד היום האחרון להשכרת המילונית, כי כמותכם עוד סטודנטים שנבחנים.

כל סטודנט נדרש להפקיד ערבון בסך 100 ₪ אשר אותו מקבלים בעת החזרת המילונית.

עלות כל יום השכרה כ-10 ש"ח. 

*המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה

acadamon fottern
hotam