טיפול בהטרדות מיניות בקמפוס

"הוטרדתי מינית ברחבי הקמפוס – מה עליי לעשות?"

מהי הטרדה מינית?

הגר להב
הנציבה הממונה, ד"ר הגר להב

כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי האחר, אשר יש בה מטרה לפגוע באחר.
הטרדה מינית כוללת את אחד מהמעשים הבאים :

  • מעשים מגונים (מעשה שבוצע לשם גירוי, סיפוק מיני, או ביזוי מיני).

  • הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהביע כלפי הצד המטריד חוסר התעניינות בהצעות אלו.

  •  התייחסות מבזה או משפילה, המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו – לרבות נטייה מינית.

  • סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, כשהאדם אליו מופנות התייחסויות אלה מראה לצד המטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות אלו.

  •  התנכלות על רקע של הטרדה מינית.

על פי החוק ניתן לטפל במקרה הטרדה מינית בדרכים הבאות:

  • טיפול פלילי – תלונה במשטרה

  • טיפול אזרחי – תביעות אזרחיות

  • טיפול משמעתי – פנייה למעביד                     דרך הממונה לנושא            הטרדה מינית

אם נתקלתן בהטרדה מינית,
או חוויתן בעצמכן הטרדה מינית בקמפוס 

אל תשמרו בבטן!

יש למי לפנות:

הנציבות למניעת הטרדה מינית במייל: psh@sapir.ac.il

גב' הדר אלבז | 077-9802360 

הנציבה הממונה ד"ר הגר להב | 050-5510503 | hagarl@mail.sapir.ac.il

acadamon fottern
hotam