ספריה

כיאה למכללה אקדמית גדולה, עומדת לרשות הסטודנטים ספריה בת שלוש קומות, בה תכנים רבים המסייעים לסטודנטים בעבודות המחקר השונות.

 ברחבי הספרייה פזורות פינות לימוד רבות במספר מקומות, שם ניתן ללמוד בכיף-
בקבוצות או לבד.

 אתם צריכים שקט ורוצים ללמוד בלחישות או לבד אתם מוזמנים להגיע לחדר לימוד המכונה "חדר שקט", ונמצא בקומת הקרקע.

שמרו על השקט וכבדו את הלומדים לצדכם

 כסטודנטים בספיר, אנו זכאים לגישה למאגרי מידע נהדרים כדוגמת "מפתח חיפה" ו"כותר".

לרשות הסטודנטים בספיר עומדת ספריית וידיאו, בה ניתן למצוא סרטים שנעלמו מן העולם, ולא תמצאו בשום מקום אחר.

acadamon fottern
hotam