החברה הכלכלית

מכיוון שאגודת הסטודנטים והסטודנטיות מוכרת כלומר מוסד ללא כוונות רווח, הוקמה החברה הכלכלית "אקדמיק בנגב בע"מ"

החברה משמשת כחברת בת של האגודה, ופועלת ליצירת משאבים כספיים למימון פעילות האגודה. 

הפעילות אותה מקיימת החברה נועדה על מנת ליצור משאבים לטובת קיום פעילויות מגוונות ורחבות של האגודה ברחבי הקמפוס.
פעילותה של החברה מחייבת קיום ממשק הדוק עם הגורמים השונים באגודה ובמכללה.

דברו אלינו:
אימייל | yaniv71@gmail.com
נייד | 050-9221144
פקס | 077-9802643

acadamon fottern
hotam