קהילות סטודנטים

בסביבת המכללה קיימות מספר קהילות סטודנטים המשלבות בין לימודים, מגורים, עשייה חברתית ותרומה לקהילה.
לחצו הלינק ולמדו עוד…

acadamon fottern
hotam