תאים סטודנטיאליים

במכללה פועלים תאים פוליטים וחברתיים המבקשים ליצור שינוי חברתי דרך הקמפוס.
ריכזנו בעבורכם את כל התאים הסטודנטיאליים הפועלים בספיר.
acadamon fottern
hotam