fbpx
לוגו אגודה חדש

050-778-8949 :WhatsApp

077-9802773

aguda@sapir.ac.il

התחבר/י

ועדות משמעת

ועדת המשמעת היא הליך לא מאוד נעים… מדובר באירוע רשמי שעלול להביך ולעורר חרדה גדולה. אנחנו מאמינים שהיערכות מתאימה וידיעת ההליך והזכויות המגיעות לך עשויות להקל על החרדה, ואפילו על העונש. כדי להכין אותך היטב לתהליך, ריכזנו מאגר שאלות ותשובות בנושא ועדות המשמעת. מידע זה נכתב בדצמבר 2020 וכפוף לשינויי תקנון המשמעת. לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור אקדמיה: academya.aguda1@gmail.com

בתור התחלה אמור להישלח אל הסטודנט המואשם מייל מטעם מזכירות ועדת המשמעת עם זימון לוועדה.
לאחר מכן הוא צפוי לקבל שיחת טלפון ראשונה מטעם הקובלת.
הקובלת מייצגת את המכללה ועשויה לשאול אתכם שאלות בנוגע לעבירה הנחשדת.

חשוב לזכור: יש לך את הזכות הראשונית שלא לענות, ולבקש לדבר עם סנגור ועדות המשמעת לפני מענה על כל שאלה!

ניתן לעלות לוועדת משמעת על כל עבירה אשר קבועה בתקנון מכללת ספיר:

התנהגות שאיננה הולמת סטודנט במכללה, הונאה בקשר לחובות הלימודיות (העתקות בין חברים, העתקות מהאינטרנט או מכל מקור אחר, הכנסה ושימוש בחומר עזר אסור וכו’), זיוף מסמכים, הפרת הוראות לימודיות, הפרת כללי העבודה האקדמית, המצאת נתונים בדויים בעבודות, אובדן או שימוש רשלני בציוד מושאל, שימוש אסור במתקני המכללה, הפרה/אי קיום עונש שהוטל על תלמיד במסגרת ועדת משמעת, מתן עדות שקר בוועדות משמעת ואי הופעה להעיד בוועדות המשמעת. 

(ראו הרחבה בסעיף 5 לתקנון משמעת הסטודנטים

כמובן.

גם סיוע לחבר/ה בביצוע אחת מהעבירות הנ”ל מהווה עבירה. למשל סיוע בהעתקה או מתן פתרונות עבור מטלה או מבחן מהווים עבירה בגינה יוטל עונש על המסייע/ת.

שימו לב – גם שליחת עבודה מהעבר של סטודנט בשנה מתקדמת לסטודנט בשנה מוקדמת נחשב לסיוע בהעתקה!

(התיישנות = ביטול העמדה לדין בשל זמן רב שעבר מאז ביצוע העבירה)

קיימת התיישנות על עבירות שהרשעה בהן לא תגרום לשלילת זכאות לתואר אחרי 36 חודשים מביצוען.

על עבירות חמורות יותר תחול התיישנות לאחר 7 שנים. 

לפי תקנון המשמעת, על הקובל לקבוע את ועדת המשמעת לפחות 14 יום לאחר הודעה על העבירה לנאשם, וככל שניתן, לא יאוחר מ-30 יום מההודעה (תנאי שני זה ניתן להחרגה באילוצים שונים של לוח זמנים).

ניתן לבקש בקשה לדחיית תאריך הוועדה המקורית שנקבעה, עד שבועיים אחרי התאריך המקורי.
הבקשה תישלח לא יאוחר משלושה ימים לקיום הוועדה המקורית למזכירות ועדות המשמעת, ותמתין להחלטת השופט/ת.

 1. שופט/ת המשמעת
 2. הקובלת (תובעת) מטעם המכללה שהינה עורכת-דין
 3. מזכירת הועדות הרושמת סיכום דיון
 4. נציג/ת אגודת הסטודנטים המשמש/ת כסניגור/ית, או אדם אחר שהסטודנט המואשם בחר שייצג אותו.
  הסטודנט יכול לבחור גם ייצוג ע”י עו”ד.
 5. הסטודנט המואשם- אין חובה לסטודנט המואשם להתייצב, אם כי כדאי על מנת להשמיע את הטענות.
  כמו כן, אי-התייצבות מביעה רושם של זלזול ותחמיר את העונש לרוב.
 6. במקרים מסוימים:
  לוועדת המשמעת ניתן לזמן עדים.
  בנוסף משקיפים אחרים המעוניינים להיות בוועדה – (לדוגמא: ראש היחידה האקדמית בה לומד הנאשם, או נציגו, דיקן הסטודנטים, המרצה הרלוונטי, היועץ לענייני סטודנטים דוברי ערבית).
  על משקיפים אלה לבקש עד שלושה ימים מקיום הועדה מהמזכירות אישור לשבת בוועדה.
  חשוב להוסיף כי המשקיפים יהיו רשאים להציג את עמדתם בפני שופט המשמעת, אולם לא יהיה בהן כדי לחייב את שופט המשמעת.

חברי וחברות אגודה זכאים לייצוג וסיוע מסנגור המשמעת של האגודה.
אנו ממליצים לדבר עם הסנגור לפני שמדברים עם כל גורם אחר, כדי לקבל הכוונה לגבי זכויותיך (בדיוק כמו עו”ד!).

בקרב דוברי הערבית – האחראי להנגשת ההשכלה הגבוהה לדוברי ערבית ישמח לעמוד לשירותך. ניתן ליצור איתו קשר דרך סנגור/ית ועדות המשמעת.

ככל שהסטודנט מעוניין בכך, ניתנת לו האפשרות להביא מייצג אחר מטעם המכללה.
כמו כן, כל סטודנט שירצה בכך, יהיה זכאי להיות מיוצג ע”י עורך-דין במימונו האישי.

רצוי להביא לדיון, ואף לשלוח טרם הוועדה לגורמים הרלוונטים, כל מסמך אשר יכול לעזור בהגנה על חפותך או הקלה בעונש בהתאם לנסיבות המשתנות של המקרה.

בנוסף, ככל שיש עדי הגנה שיהיו מוכנים להעיד לטובת הסטודנט, יש לשלוח בקשת זימון עדי ההגנה למזכירות ועדת המשמעת לא יאוחר משבוע לפני קיום הועדה, בה יפורטו שמותיהם, כתובתיהם ומספרי הטלפון של העדים.

אין חובה להגיע לדיון, זוהי זכות.
אנחנו ממליצים להגיע, כדי להותיר רושם חיובי בפני הוועדה.

אם סטודנט לא מתייצב ולא ביקש דחייה, או לחילופין הגיש דחייה ונדחתה בקשתו, מוסמך שופט המשמעת לקיים את הדיון שלא בפניו, אם השתכנע שזומן לדיון כראוי ומבעוד מועד.
במקרה כזה יחשב הנאשם כמי שכופר באישום, ורשאי השופט לקיים את הדיון שלא בפניו.

אם לאחר מכן השתכנע השופט כי הסטודנט הנאשם לא הגיע לדיון מסיבות מוצדקות, יבטל הוא החלטתו, וייקבע מועד חדש לקיום הדיון.

על השופט להגיע להכרעה בסמוך ככל הניתן לוועדת המשמעת, ולא יאוחר מארבעה שבועות ממועד הוועדה.

כן. קיימת ערכאה נוספת לערעורים.
במקרים בהם העונש הוא הרחקה מהלימודים במכללה, לתקופה קצובה או לצמיתות, ניתן מיידית לערער לוועדת ערעורי משמעת.
במקרים אחרים הערעור יהיה ברשות – כלומר ועדת ערעורי המשמעת לא חייבת לאשר למבקש להופיע בפניה אם תמצא כי הנסיבות לא מצדיקות זאת.

חשוב לזכור שוועדת הערעורים עשויה גם להחמיר בעונש, לכן יש לשקול טוב את הגשת הערעור.

לאחר שוועדת ערעורים נותנת החלטה, יש זכות לבקש בכתב בקשת חנינה מהמשנה לנשיא המכללה דרך מזכירות ועדת משמעת או באמצעות הסניגור.

ועדת ערעורי משמעת מונה ארבעה שופטים: שלושה חברי סגל אקדמי בכיר במינוי במכללה וחבר אחד במינוי אגודת הסטודנטים במכללה, מקרב הסטודנטים במכללה.

באמצעות הסניגור או דרך מזכירות ועדת משמעת במייל.

יש לשלוח במייל למזכיר רשויות המשמעת מכתב בו הכרעת ועדת המשמעת והסיבה בגינה ירצה המבקש לערער עליה.

ערעור יוגש בתוך 30 יום מהמועד בו פסק הדין נמסר לנאשם.

אז איך נמנעים מלהגיע לוועדת משמעת?

1. קוראים את התקנון האקדמי ותקנות המשמעת – אי ידיעה אינה פוטרת מעונש.
2. לא עוברים על החוקים (פשוט, לא?)
3. ואם בכל זאת הגעת לאחד המצבים המתוארים בתקנון – פונים אלינו לסיוע!
academya.aguda1@gmail.com

 

מקווים שלא נתראה בוועדות המשמעת, ומאחלים לך בהצלחה! 

أسئلة وأجوبة – لجنة الانضباط

اللجنة الانضباط ليست إجراءً لطيفًا للغاية – فهي رسمية وقد تسبب إحراجًا

وتسبب قلقًا كبيرًا في قلوب الطلاب. نعتقد أن التعامل الصحيح مع اللجنة

القادمة بالقدوم، والذي يتضمن الإعداد المناسب ومعرفة الإجراء وكذلك

الحقوق ، قد يخفف من القلق وعواقب العقوبة.

 

في البدايه يجب إرسال بريد إلكتروني إلى الطالب المتهم عن طريق سكرتارية اللجنة التأديبية  للاستدعاء إلى اللجنة. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتلقى أول مكالمة هاتفية من المستلم. يمثل مقدم الشكوى الكلية وقد يطرح عليك أسئلة بخصوص المخالفة المشتبه بها. من المهم أن تتذكر أن لديك الحق الأولي في عدم الإجابة وطلب التحدث إلى محامي اللجنة التأديبية قبل الإجابة على أي سؤال!

 

يتم رقع الطلاب للجنة الانضباط لأية مخالفة منصوص عليها في لوائح كلية سابير:

السلوك غير المناسب لطالب في الكلية ، الاحتيال فيما يتعلق بالالتزامات الأكاديمية (النسخ بين الأصدقاء ، والنسخ من الإنترنت أو من أي مصدر آخر ، وإدخال واستخدام مواد مرجعية محظورة ، وما إلى ذلك) ، وتزوير المستندات ، وانتهاك التعليمات الأكاديمية ، وانتهاك القواعد الأكاديمية ، واختلاق بيانات كاذبة في الوظايف ، فقدان أو الإهمال في استخدام المعدات المستعارة ، واستخدام ممنوع بممتلكات الكلية ، والمخالفة عدم الامتثال لعقوبة فرضت على الطالب في إطار لجنة تأديبية ، والإدلاء بشهادة زور في اللجان التأديبية وعدم الحضور في اللجان التأديبية.

 

(انظر الملحق في القسم 5 من لائحة الانضباط الطلاب)

https://www.sapir.ac.il/node/29

تشكل مساعدة لصديق في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه جريمة أيضًا ، بما في ذلك المساعدة في النسخ أو تقديم حلول لتعيين أو اختبار يشكل مخالفه سيتم فرض عقوبة على المساعد. للمساعدة في النسخ.

(قانون التقادم = الإلغاء بسبب مرور وقت طويل منذ ارتكاب الجريمة)

هناك قانون تقادم للجرائم التي لن تؤدي الإدانة بها إلى رفض الشهاده على بعد 36 شهرًا من ارتكابها. بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة ، يسري قانون التقادم بعد 7 سنوات.

وفقًا للوائح الانضباط ، يجب على المشتكي تحديد اللجنة التأديبية على الاقل 14 يومًا من إبلاغ المدعى عليه بالمخالفه ، وبقدر الإمكان بموعد لا يتجاوز 30 يومًا من الإبلاغ (يمكن تجاوز هذا الشرط الثاني وفقًا لقيود الجدول الزمني المختلفة)

يمكنك طلب تأجيل الموعد الأصلي للجنة الذي تم تحديده حتى أسبوعين من التاريخ الأصلي. يتم إرسال الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أيام للجنة الأصلية إلى سكرتارية اللجان الانضباط وينتظر قرار القاضي/ه.

1. قاضي/ه الانضباط

2. المدعي عن الكلية وهو محامي

3. سكرتارية اللجان يدون ملخصا للمناقشة

4. ممثل من نقابه الطلاب يعمل كمحامي دفاع ، أو أي شخص آخر يختاره الطالب المتهم لتمثيله. يمكن للطالب أيضًا اختيار التمثيل من قبل محامي.

5. الطالب المتهم – لا يوجد التزام على الطالب المتهم بالمثول على الرغم من أنه من المجدي تقديم الادعاءات. كما أن عدم الاستقرار يعبر عن انطباع بالازدراء وسيؤدي إلى تضخم العقوبة .

إذا كنت عضوًا في نقابه الطلاب ، فستساعدك النقابه بمندوب /محامي للجنة الانضباط للدفاع عنك وتجيب على الأسئلة ، وستقوم بتمثيلك في اللجنة نفسها.

نوصيك بالتحدث مع محامي الدفاع قبل التحدث إلى أي طرف آخر للحصول على إرشادات بخصوص حقوقك.

إذا كنت متحدثًا باللغة العربية ، فسيكون شخص مسؤول عن التعليم العالي للناطقين باللغة العربية لكي يساعدكم. يمكن الاتصال به من خلال محامي اللجنة الانضباط.

نظرًا لاهتمام الطالب ، يتم منحه الفرصة لإحضار ممثل آخر من الكلية.

أيضًا ، يحق لأي طالب يرغب في ذلك أن يمثله محامي بتمويل شخصي.

يُنصح بإحضار أي مستند يمكن أن يساعد في الدفاع عن براءتك أو تخفيف العقوبة بناءً على الظروف المتغيرة للقضية .

بالإضافة إلى ذلك ، طالما أن هناك شهود دفاع على استعداد للإدلاء بشهادتهم لصالح الطالب ، يجب إرسال طلب استدعاء شهود الدفاع إلى سكرتارية لجنة الانضباط في موعد لا يتجاوز أسبوع قبل اللجنة ، مع تحديد أسماء وعناوين وأرقام هواتف الشهود.

لا يوجد التزام بحضور الجلسة ، فهذا حق. نوصي بالحضور لأنه يترك انطباعًا مختلفًا على اللجنة. إذا لم يحضر الطالب المتهم للجلسة ولم يطلب التأجيل ، أو قدم رفضًا بدلًا من ذلك ورفض طلبه ، فيحق لقاضي الانضباط عقد الجلسة أمامه ، إذا اقتنع بأنه قد تم استدعاؤه للجلسة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. في مثل هذه الحالة ، يعتبر المتهم أنه غير مذنب ، ويمكن للقاضي أن يعقد الجلسة أمامه.

إذا اقتنع القاضي بعد ذلك بأن الطالب المتهم لم يحضر جلسة الاستماع لأسباب مبررة ، فسيتراجع قراره ، وسيتم تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع.

يجب أن يتوصل القاضي إلى قرار قريب قدر الإمكان من اللجنة الانضباط وفي موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ اللجنة.

نعم. هناك محكمة استئناف أخرى. في الحالات التي تكون فيها العقوبة الطرد من الكلية ، لمدة محددة أو بشكل دائم ، يمكن تقديم استئناف فوري إلى لجنة الاستئناف الانضباط. في حالات أخرى ، يكون الاستئناف في السلطة ، أي لا يتعين على لجنة الاستئناف الانضباطية الموافقة على مقدم الطلب للمثول أمامها إذا وجدت أن الظروف لا تبرر ذلك.

من المهم أن تتذكر أن لجنة الاستئناف قد تؤدي أيضًا إلى تشديد العقوبة ، لذلك يجب النظر جيدًا في تقديم الاستئناف.

بعد أن تتخذ لجنة الاستئناف قرارًا ، يحق طلب كتاب عفو من نائب رئيس الكلية من خلال سكرتارية اللجنة الانضباطية أو من خلال مستشار قانوني.

تتكون لجنة الاستئناف الانضباطية من أربعة قضاة: ثلاثة أعضاء من كبار أعضاء هيئة التدريس في التعيين بالكلية وعضو واحد من نقابه الطلاب بالكلية.

من خلال محامي الدفاع أو من خلال سكرتارية اللجنة الانضباطية عبر البريد الإلكتروني.

سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى سكرتير السلطات الانضباطية يتم فيه عرض قرار اللجنة الانضباطية وسبب رغبة المتقدم في الاستئناف عليه.

يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم الحكم للمدعى عليه.

القرارات المتخذة:

– 23.08.2020  فلان وفلان نسخوا من بعضهما البعض في امتحان زوم – الغاء الكورس + استبعاد لمدة سنه من الكلية + تحذير بالطرد الدائم من الكلية.

– 25.06.2020  الاستهزاء بالمحاضر – تحذير بالطرد + توبيخ شديد + رفض منح التميز + كتابة مكتوب اعتذار للمحاضر.

تمت كتابة هذه المعلومات في ديسمبر 2020 وتخضع للتغييرات في اللوائح الانضباطية

https://www.sapir.ac.il/node/29

טופס פנייה לעו"ד האגודה

עורך הדין של האגודה מספק שירות לסטודנטים ולסטודנטיות חברי האגודה ללא עלות בתחומים הבאים:

• תצהירים לארנונה ולמלגות
• אימותי חתימה על תצהירים
• ייעוץ משפטי בכל נושא

הפרטים התקבלו. לקראת יום הפגישות הבא עם עורך הדין שלנו, ניצור קשר לתיאום מועד הפגישה :)