זכויות הסטודנט

להיות סטודנט זה לא רק חובות! גם לנו יש זכויות.

קבלו את אלה ששווה להכיר:

ייעוץ משפטי

עו”ד האגודה מגיע למשרדי האגודה כפעמיים בחודש לכל הפחות, ומקדיש את כולו למען הסטודנטיםות.
יש להצטייד בכרטיס חבר אגודה ובמסמכים הרלוונטיים. לא יתאפשר לצלם ולהדפיס מסמכים במקום.
זמני הגעה מדויקים של עורך הדין יפורסמו בפייסבוק האגודה.

לצורך הגשת בקשה יש למלא את הטופס המצורף: https://forms.gle/NArgvV5ueoqWDij18

כל המידע שאתם צריכים על המשרות והמלגות הכי שוות

ועדת משמעת

אתה זכאי לסיוע מטעם האגודה לפני ובמהלך וועדת משמעת. כל מקרה לגופו, לכן ניתן לפנות למדור אקדמיה ומילואים.

סטודנט יכול לערער על ועדת משמעת לועדת ערעורים, אולם ניתן לערער רק אם יש שינוי בין ועדת משמעת לועדת ערעורים. למען הסר ספק- זוהי לא ועדת משמעת שניה.

ביטוח לאומי

סטודנטים שאינם עובדים במהלך הלימודים ולומדים שנה אקדמית מלאה, זכאים להנחה בתשלום דמי הביטוח הלאומי. הרישום בביטוח הלאומי כסטודנט נעשה על ידי המוסד האקדמי, ויש לוודא מול הביטוח הלאומי כי אכן מוגדר כך.

תעריפי דמי הביטוח לסטודנט:
24 שקלים דמי ביטוח לאומי + 104 שקלים דמי ביטוח בריאות =  סה”כ 128 שקלים לחודש.

אם את/ה עובד כשכיר, אינך זכאי/ת להנחת הסטודנט. אם כעצמאי/ת, עלייך לשלם כקבוע בחוק.

תקופת בחינות

לכל סטודנט מגיעים שני מועדי בחינה בלבד.

המרצה נדרש להעביר את הציונים למזכירות המחלקה תוך 10 ימים מהבחינה, ולא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד ב’.
ציוני מועד ג’ ימסרו תוך עשרה ימים.

המרצה נדרש להעביר ציון בגין עבודה בתוך חודשיים מתאריך הגשת העבודה.
ציוני עבודת גמר, סמינר ופרויקט גמר ימסרו בתוך שלושה חודשים ממועד מסירתם.

מילואים

עולים על מדים?

שירות המילואים רשאי לזמן סטודנט לתקופה של עד 21 ימי מילואים בשנה אקדמית, ותלמיד במכינה עד 12 ימי מילואים בשנה.

סטודנט שזומן ל-7 ימי מילואים ומעלה במהלך תקופת הלימודים רשאי להגיש בקשה לוועדת ות”ם (ועדת תיאום מילואים). ועדה זו תדון בבקשת הסטודנט ותוכל לקבל החלטה אם לדחות, לקצר או לפצל את ימי המילואים.

הוועדה אינה עוסקת בתקופת מילואים של עד 6 ימים. במקרה כזה יש לפנות ישירות למפקד יחידת המילואים באמצעות טופס בקשה ממשרד הדיקן.

כל סטודנט זכאי במהלך לימודי תואר ראשון לשתי נק”ז “שאר רוח” בעבור 60 שעות התנדבות או 14 ימי שירות מילואים.
למימוש ההטבה יש לפנות ליחידה למעורבות חברתית או למשרד הדיקן.
בנוסף, בכל שנה האגודה מקיימת שבוע הוקרה למשרתי מילואים, ומחלקת מתנות ומענקים למשרתי מילואים פעילים.

סטודנטים משרתי מילואים זכאים ל:
• סטודנט אשר שירת במשך 5 ימים, זכאי ל-5 שעות עזר.
סטודנט ששירת 6 ימים ומעלה, זכאי ל-10 שעות עזר.
• סטודנט אשר שירת מעל 10 ימי מילואים במהלך סמסטר ובעקבות כך הפסיק קורס, רשאי להירשם לקורס מחדש ללא תשלום נוסף.
מועדי ג’ – סטודנט שהפסיד מועד בחינה בעקבות מילואים, זכאי למועד ג’ (סה”כ 2 מועדי בחינה).
דחיית הגשת מטלות – סטודנט זכאי לבקש דחייה של תאריך הגשת עבודה, בהתחשב באורך שירות המילואים ובמספר הימים שהפסיד.
• משרתי מילואים זכאים לקבל 50 דפי צילום עבור כל יום מילואים שחופף עם הלימודים.

חתונה

מתחתנים? קולולולו, מזל טוב ובשעה טובה!

סטודנטים זכאים להנחה בדמי הרישום לנישואין ברבנות. מספיק שרק אחד מבני הזוג יהיה סטודנט כדי לקבל את ההנחה.

הריון

בהריון? מזל טוב!

• סטודנטיות בהריון זכאיות להיעדרויות משיעורים ולדחיית הגשת תרגילים ועבודות.
• במבחנים, סטודנטיות בהריון זכאיות ל-25% תוספת זמן בבחינה, בחינות במועד מיוחד וכמובן
יציאה לשירותים…
• החל מהחודש השביעי להריון ועד לחודש לאחר הלידה, ניתן לקבל היתר כניסה עם רכב לקמפוס המכללה.

סטודנט/ית שעברו טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאים/ות למועד מבחן מיוחד.

לאחר לידה :
לאחר לידה, האם הטרייה זכאית לקבל 20 צילומי דפים עבור כל יום בו נעדרה מהלימודים, ועד 30 ימי חפיפה.
• סטודנטית שנעדרה מעל 10 ימי לימודים במהלך הסמסטר לאחר הלידה, זכאית לקבל 10 שעות שיעורי עזר.
• סטודנטיות לאחר לידה זכאיות להשתמש בחדר ההנקה ההמוקם מול הקופי-מדיה, ולהנות מכורסאות הנקה, שידת החתלה, כיור ומקרר.

שכר לימוד :
• סטודנטית בהריון ולאחר לידה זכאית להגיש בקשה לוועדת חריגים בעבור החזר שכר לימוד, או ביטול חיוב על קורסים עקב אי היבחנות או היעדרות ממושכת במהלך ההיריון או בתקופת הלידה.

הורים

אימהות הלומדות במוסדות להשכלה גבוהה אשר זקוקות לסיוע בתשלום מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן ויעמדו במבחן ההכנסה (הן ובני זוגן) עשויות להיות זכאיות לסיוע בתשלום.

נגישות

מתוקף החוק לשוויון אנשים עם מוגבלויות, נקבעו תקנות שמטרתן להעניק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות פיזית, נפשית, שכלית, חושית או אחרת.

מטרת התקנות היא להבטיח את הנגישות בסביבת המוסדות להשכלה גבוהה, החל מנגישות למבנים ועד לקבלת שירותים שונים הניתנים על ידי אותם המוסדות בעבור סטודנטים עם מוגבלות.

סטודנטים וסטודנטיות בעלי מוגבלויות יכולים לפנות למרכז הנגישות לצורך עזרה והתאמות: https://www.sapir.ac.il/dikansapir/accessibility

זיכוי במס הכנסה

סיימת את התואר? איזה כיף!

במשך השנה הראשונה לאחר סיום התואר, אתם זכאים לזיכוי נקודת זכות אחת ממס ההכנסה בשווי שנתי של 2628 ₪.

* ההטבה ניתנת לתואר ראשון אחד בלבד.

למסיימי תואר שני ניתנת ההטבה לזיכוי נקודת זכות אחת  בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה.

ללומדי מקצועות הדורשים התמחות ניתנת אפשרות הבחירה אם לקבל את ההטבה בסיום הלימודים או בסיום פרק זמן ההתמחות.

רוצים לדעת עוד לגבי ההטבות שמגיעות לכם? דברו איתנו!