fbpx
לוגו אגודה חדש

050-778-8949 :WhatsApp

077-9802773

aguda@sapir.ac.il

התחבר/י

נציגי מחלקות

אקדמיה

רב תחומי

שני אוריאלי
050-2353000

עינב בן סימון
050-9249990

תהילה סויסה
050-7699336

עבודה סוציאלית

עמית שיף
052-7985444

אודליה בן ברוך ויניב אלישע
050-5974681

אורין סביטה
052-8488418

אוריאל אברהם
052-6832968

משפטים

מיכל
054-4660761

אומנויות הקול והמסך

זיו קינדלר
050-4490469

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

מעיין אלקמן
052-4399424

תרבות יצירה והפקה

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

כלכלה וחשבונאות

זיו חבושה
050-4933183

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

כלכלה וניהול

זיו חבושה
050-4933183

רינת צוקרמן
054-7609709

רוני אדרי
050-2616294

לוגיסטיקה

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

מדעי המחשב

סהר גירוני
050-8111913

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

תהילה מנשהאוף 
050-2210356

קווין סברסקי
058-5980527

אפיק מעבר

אדם סימקין
055-8837275

ניהול תעשייתי

שקד אהרון
052-4455540

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

מנהל ומדיניות ציבורית

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

נועם כרים
050-2001005

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

תקשורת

שגב סבאג
052-7477137

הלל שרים
054-6622056

מעין טל
055-6877830

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

שיווק טכנולוגי

אופק זלצמן קיסלוק
052-6918696

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

משאבי אנוש

עוד אין לכם נציגים,
תבחרו נציגים ותמלאו את הטופס בתחתית העמוד

חנה אהרונוב
054-3552241

אפרת לוי
052-8679338

הנדסאים

חשמל

תומר גדקר
0544719846

דן גוטמן
0542051085

אוראל עמר
0546935623

 

בניין

ערב :
טום רפאל  0534293334

נאור רפאל 0543384106

בוקר:
טל קהירי 0546588809

בוקר :
אנס אבן ברי
0546180092

בוקר :
מתנאל אלפסי
0502691119

מכונאות רכב

אמה ישראל
0523379887

אדריכלות

סתיו רן
0505791027

עדן כוכבי
0504442778

הוד סויסה
0526308458

סאונד

עדיאל קארו
0504046592

ירין תורג’מן
0525324050

טכנולוגיות מים

מיכאל קלשניק
0542689300

דביר זגדון
0526711035

מכשור רפואי

ויקטוריה זלטקין
0525622880

תוכנה - עתודה טכנולוגית

טמיר עמירה
0522762676

מכטרוניקה

רוני אבדייב
0533393155

ביוטכנולוגיה

מוראד אלגבור
0525351557

בח’ר אבו גראד
0526229269

עיצוב מדיה

נעה וקנין
0546732448

טופס פנייה לעו"ד האגודה

עורך הדין של האגודה מספק שירות לסטודנטים ולסטודנטיות חברי האגודה ללא עלות בתחומים הבאים:

• תצהירים לארנונה ולמלגות
• אימותי חתימה על תצהירים
• ייעוץ משפטי בכל נושא

הפרטים התקבלו. לקראת יום הפגישות הבא עם עורך הדין שלנו, ניצור קשר לתיאום מועד הפגישה :)