אגודה שקוף עם טקסט

050-778-8949 :WhatsApp

077-9802773

aguda@sapir.ac.il

התחבר/י

ספרינט למבחן - תקשורת

מרתון שפה ושיח – תקשורת שנה ב’

מרתון תיאוריות בתקשורת- תקשורת שנה א’

מרתון פסיכולוגיה חברתית- תקשורת שנה א’

מרתון מבוא לרטוריקה- תקשורת שנה א’

עברית תקנית- תקשורת שנה א’

 מרתון חברה ופוליטיקה- שנה א’

מרתון משפט ואתיקה- תקשורת שנה ב’

תולדות המערב- ערב

תולדות המערב- בוקר

טופס פנייה לעו"ד האגודה

עורך הדין של האגודה מספק שירות לסטודנטים ולסטודנטיות חברי האגודה ללא עלות בתחומים הבאים:

• תצהירים לארנונה ולמלגות
• אימותי חתימה על תצהירים
• ייעוץ משפטי בכל נושא

הפרטים התקבלו. לקראת יום הפגישות הבא עם עורך הדין שלנו, ניצור קשר לתיאום מועד הפגישה :)