fbpx
לוגו אגודה חדש

050-778-8949 :WhatsApp

077-9802773

aguda@sapir.ac.il

התחבר/י

ספרינט למבחן - תקשורת

שפה ושיח – תקשורת ב’

עברית תקנית – תקשורת א’

כוח הדיבור – תקשורת ב’

תאוריות בתקשורת – תקשורת א’

חברה ופוליטיקה – תקשורת א’

פסיכולוגיה חברתית – תקשורת א’

דיגיטל – תקשורת א’

תרבות המערב ב’ – תקשורת א’

מבוא לרטוריקה – תקשורת א’

טופס פנייה לעו"ד האגודה

עורך הדין של האגודה מספק שירות לסטודנטים ולסטודנטיות חברי האגודה ללא עלות בתחומים הבאים:

• תצהירים לארנונה ולמלגות
• אימותי חתימה על תצהירים
• ייעוץ משפטי בכל נושא

הפרטים התקבלו. לקראת יום הפגישות הבא עם עורך הדין שלנו, ניצור קשר לתיאום מועד הפגישה :)