תקנונים ופרוטוקולים

האגודה הינה גוף המאגד את כלל הסטודנטים והסטודנטיות במכללת הספיר, וככזה מחזיקה בתקנון.
כמו כן מצורפים הפרוטוקולים מישיבות האגודה, ומסמכים חשובים של המכללה שכדאי להכיר:

טופס פנייה לעו"ד האגודה

עורך הדין של האגודה מספק שירות לסטודנטים ולסטודנטיות חברי האגודה ללא עלות בתחומים הבאים:

• תצהירים לארנונה ולמלגות
• אימותי חתימה על תצהירים
• ייעוץ משפטי בכל נושא

הפרטים התקבלו. לקראת יום הפגישות הבא עם עורך הדין שלנו, ניצור קשר לתיאום מועד הפגישה :)