תקנונים ופרוטוקולים

האגודה הינה גוף המאגד את כלל הסטודנטים והסטודנטיות במכללת הספיר, וככזה מחזיקה בתקנון.
כמו כן מצורפים הפרוטוקולים מישיבות האגודה, ומסמכים חשובים של המכללה שכדאי להכיר: